Om -

Har en masterexamen i sociologi och studier i förlagskunskap, retorik och filmvetenskap bakom sig. Han har läst skrivarlinjen på Skurups Folkhögskola och var 2015–2017 ansvarig utgivare för Ordkonst och verkar för närvarande som redaktör för essä tidskriften Poros. Han har arbetat för svenska och danska förlag och publicerat essäer i bland annat Populär Poesi och Ordkonst.