Om -

Jag är dramatiker och har jobbat med både teater, film och TV. Jag har ofta arbetat med ett berättande som bygger på både rörelse, dans, ljud och visuella effekter – nu senast på Stockholms Stadsteater med föreställningen ”Ett frö i rymden”. Under många år har jag undervisat i dramatik och dramaturgi och även skrivande i självterapeutiskt syfte under parollen ”Skriv för livet!” där jag lett skrivarworkshops på både fängelser, fritidsgårdar och pensionärsträffar. Kultur+kommunikation är samhällets grund, enligt mig.